Rejestracja TK Games 2021

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO:

-Traditional Karate Games 2021 – LUBLIN 06.02.2021 !!!

-Przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie pola są poprawnie wypełnione.

-Zawodnik może wystartować tylko w jednym rodzaju turnieju:

„Turniej Pierwszego Kroku” lub „Turniej Główny”

Dla „Turniej Pierwszego Kroku” wybieramy tylko „Kihon”.

Dla „Turnieju Głównego” wybieramy „Kata” lub „Kumite” lub obydwie konkurencje jednocześnie.

  Nazwisko i Imię Zawodnika (wymagane)

  Wybierz Klub(wymagane):

  Data urodzenia (wymagane):

  Płeć (wymagane):

  Numer w systemie PUKT (wymagane)
  Zawodnik spoza PUKT (Polskiej Unii Karate Tradycyjnego)

  Stopień (wymagane):

  Rodzaj turnieju (wymagane):

  Konkurencje:
  -Dla startujących w "Turnieju Pierwszego Kroku":
  lub
  -Dla startujących w "Turnieju Głównym":

  telefon kontaktowy:

  e-mail: